Svatební zvyky

Zvyky, které se vázaly ke svatbě mají velmi dlouhou tradici. Byly děděny z generace na generaci a do dnešní doby se jich už dochovalo velmi málo. Zejména měly přinést  snoubencům hojnost a štěstí. Také jim měly dopřát početnou a zdravou rodinu. Jsou to jedny z krásných svatebních momentů, na které budete rádi vzpomínat.

Závoj

Závoj nevěsty se snímal až na úplném konci svatebního obřadu. Býval ochranou před zlými silami, které tak nemohly nosem či ústy do nevěsty vstoupit. V dnešní době se už ze symbolu neposkvrněnosti stal pouze módní doplněk.

Svatební špalír

Při opuštění obřadu ostatní svatebčané vytvoří úzkou uličku, tak zvaný špalír. Tento zvyk měl symbolizovat společnou cestu novomanželů, s uměním překonávat překážky na společné cestě životem. Často nechybí házení rýže, která do pro novomanželé značí bohatství a plodnost do budoucna.

Chomout

Tento poněkud škodolibý zvyk, je symbolem svázání ženicha manželstvím. Nevěsta je zde obdarována bičem, aby bylo zřejmé, kdo bude v manželství vládnout.

Zametání střepů

Krásný zvyk symbolizující štěstí je zametání střepů z rozbitého talíře. Společné úsilí při zametání jim symbolizuje, že mají vždy i společně řešit překážky, které je mohou potkat. Novomanželé by si měli pár střípků pro štěstí uschovat.

Polévka z jednoho talíře

Testem spolupráce novomanželů je pojídaní polévky z jednoho talíře pomocí děravé lžíce. Novomanželé k tomu dostanou velký svatební bryndák a navzájem se krmí polévkou. Jedná se o symbol do společného života, který je potřeba sdílet rovným dílem.

Krájení svatebního dortu

Dalším populárním a stále dodržovaným svatebním zvykem je rozkrajování svatebního dortu. Dort rozkrajují novomanželé společně a první kousky si navzájem předají. Další kousky dortu by měla nevěsta předat rodičům ženicha, potom svým rodičům a svědkům. Nikdo ze svatebčanů by neměl nabízený dort odmítnout, to by přineslo novomanželům smůlu. Tento zvyk symbolizuje vzájemnou pomoc a společné dělení. 

Házení svatební kytice

Házení svatební kytice za hlavu je stále dodržovaným zvykem. Kytici chytají neprovdané svobodné dívky a která svatební kytici chytí, ta se sama do roka bude vdávat.

Přenášení přes práh

Začátek nového života v manželství symbolizuje přenesení nevěsty ženichem přes práh jejich domova. Jde o začátek nového společného života v manželství.