MIDI housle

Jedním z našich nápadů jak zatraktivnit aranžmá skladeb pro moderní cimbálovou muziku bylo pořízení elektrických houslí. Na vánoce 2019 už byl dáreček v Praze na proclení a den před Sivestrem dorazil domů.

Eektrické housle Cantini Earphonic jsou báječné duální elektrické housle s analogovými i MIDI výstupy. Housle mají teplý zvůk s vysokou odezvou a první ostrou zkouškou tak byla hra na Nový rok.