Svatební kytice

Krásný zvyk házení svatební kyticí je tu už od nepaměti. Svatební kytice se nedílnou součástí svateb stala už před mnoha staletími. Tehdy ženy ještě nenosily drahé pečlivě připravené kytice, ale třeba svazek česneků, luční květy nebo byliny, které je měly ochránit před zlými duchy. Některé zvyky se tak dochovaly až do dnešní doby. Která z dívek hozenou kytici chytne, bude stát příště na místě nevěsty.

Rubrika: